DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES
<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: slidescaption1 in <b>/kreatorII/templates/mx_joofree9/index.php</b> on line <b>277</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: slidescaption2 in <b>/kreatorII/templates/mx_joofree9/index.php</b> on line <b>280</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: slidescaption3 in <b>/kreatorII/templates/mx_joofree9/index.php</b> on line <b>283</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: slidescaption4 in <b>/kreatorII/templates/mx_joofree9/index.php</b> on line <b>286</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: slidescaption5 in <b>/kreatorII/templates/mx_joofree9/index.php</b> on line <b>289</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: slidescaption6 in <b>/kreatorII/templates/mx_joofree9/index.php</b> on line <b>292</b><br />
  zadzwoń 501 733 171
   wypełnij formularz
oddzwonimy

domy i mieszkania

 Ubezpieczenia domów i mieszkań

Każdy dom lub mieszkanie stanowi określoną wartość w skład, której wchodzi różnego rodzaju mienie. Do poszczególnych elementów tego mienia możemy zaliczyć: mury, stałe elementy nieruchomości i ruchomości domowe. Cały ten majątek  możemy ubezpieczyć na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych. Towarzystwa ubezpieczeniowe odpowiadają za szkody powstałe w następstwie następujących zdarzeń losowych:

 • ognia
 • piorunu,
 • eksplozji,
 • upadku statku powietrznego,
 • dymu i sadzy,
 • opadu,
 • powodzi,
 • śniegu i lodu,
 • gradu,
 • huraganu,
 • zalania,
 • osuwania się ziemi,
 • zapadania się ziemi,
 • lawiny,
 • uderzenia pojazdu,
 • upadku drzew lub masztów,
 • trzęsienia ziemi,
 • huku ponaddźwiękowego,
 • przepięcia,
 • dewastacji,
 • kradzieży,
 • akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wypadkiem ubez­pieczeniowym objętym ochroną ubezpieczeniową.

OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Do zakresu ubezpieczenia nieruchomości zawsze warto dokupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Uchroni to właściciela nieruchomości przed odpowiedzialnością finansową za szkody wyrządzone innym lokatorom budynku np. w wyniku zalania. Ubezpieczenie to chroni ubezpieczonego również w czynnościach życia prywatnego takich jak jazda na rowerze, jazda na nartach. Ubezpieczyciel będzie również ponosił odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez twoje niepełnoletnie dzieci.

Szyby od wybicia

Ubezpieczenie szyb od wybicia jest zazwyczaj elementem dodatkowym wchodzącym w skład kompleksowego ubezpieczenia nieruchomości.

Home assistance

Ubezpieczenie home assistance zapewnia natychmiastowe wsparcie w trudnych, nieprzewidzianych sytuacjach, do których może dojść w domu lub mieszkaniu. Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty np. interwencji specjalisty - ślusarza, elektryka, hydraulika, szklarza jak również organizuje lokal zastępczy, opiekę nad osobomi starszymi dziećmi czy domowymi zwierzętami. Zabezpieczy mienie, zorganizuje dozór miejsca ubezpieczenia itp.